Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ārējās darbības dienesta nespēja atbildēt uz sūdzības iesniedzēja pieprasījumu pēc trauksmes cēlēju aizsardzības un turpmāku apelāciju attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūru ES misijā