Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Prieš Italiją pateikto skundo dėl pažeidimo, susijusio su Rasinės lygybės direktyva ir romų kilmės žmonių apgyvendinimo sąlygomis, nagrinėjimas Europos Komisijoje taikant ES bandomąją procedūrą

Traitement, par la Commission européenne, d’une plainte pour infraction contre l’Italie dans une procédure EU Pilot concernant la directive «race et origine ethnique» et les conditions de logement des Roms.