Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateginis tyrimas OI/2/2021/MMO dėl to, kaip Europos Komisija stebi ES lėšų, naudojamų skatinti neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių teisę gyventi savarankiškai, panaudojimą