Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kaip Europos Komisija tvarko mokslinių tyrimų ir plėtros informaciją, susijusią su pesticidų sudėtyje esančiomis veikliosiomis medžiagomis, kurias tvirtina

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.