Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europos išorės veiksmų tarnybos atsisakymas suteikti visišką viešąją prieigą prie Pasaulinės technologijų grupės (angl. „Global Tech Panel“) susirinkimų rašytinių įrašų

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.