Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Rifiuto da parte del Servizio europeo per l’azione esterna di consentire l’accesso integrale del pubblico alle registrazioni scritte delle riunioni del Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.