Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Bizottság új főtitkárának kinevezése

Az Európai Bizottság új főtitkárának kinevezése.