Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) által a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti korábbi kérelmeket követően közzétett dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem ügynökség általi kezelésének módja