Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által végzett információgyűjtés és -értékelés módja a Covid19-válság során

How the European Centre for Disease Prevention and Control gathered and assessed information during the COVID-19 crisis