Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Bizottság intézkedései a személyzetének fogyatékossággal élő tagjai igényeinek figyelembevételére a Covid19-járványból fakadó veszélyhelyzetben

Modalités de traitement, par la Commission européenne, des besoins des membres du personnel handicapés dans le contexte de l’urgence de la COVID-19.