Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Az Európai Bizottság és a fogyatékossággal élő panaszos újraintegrálásának elmaradása

Az Európai Bizottság és a fogyatékossággal élő panaszos újraintegrálásának elmaradása.