Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Imenovanje glavnog tajnika koje je obavila Europska komisija

Imenovanje glavnog tajnika koje je obavila Europska komisija.