Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Način na koji je Europska komisija riješila pritužbu o povredi prava protiv Italije u okviru pilot-postupka EU-a u pogledu Direktive o rasnoj jednakosti i uvjetima stanovanja Roma

Način na koji je Europska komisija riješila pritužbu o povredi prava protiv Italije u okviru pilot-postupka EU-a u pogledu Direktive o rasnoj jednakosti i uvjetima stanovanja Roma.