Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Način na koji je Europski ured za odabir osoblja (EPSO) procijenio prihvatljivost kandidata za sudjelovanje u postupku odabira osoblja EU-a u području stručnjaka za tehničku podršku državama članicama