Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Način postupanja Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koje je objavila nakon prethodnih zahtjeva za pristup dokumentima