Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisija i neproduljenje financiranja doktorandice – istraživačice koja je morala prekinuti svoje istraživanje zbog pandemije bolesti COVID-19