Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kako se Europska komisija prilagođava potrebama zaposlenika s invaliditetom u kontekstu hitnih mjera protiv bolesti COVID-19

Modalités de traitement, par la Commission européenne, des besoins des membres du personnel handicapés dans le contexte de l’urgence de la COVID-19.