Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odluka Europske komisije da dodijeli ugovor tvrtki BlackRock Investment Management za provedbu studije o integraciji ekoloških, društvenih i upravljačkih ciljeva (ESG) u bankarska pravila EU-a

The European Commission's decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules.