Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission uuden pääsihteerin nimittäminen

Euroopan komission uuden pääsihteerin nimittäminen.