Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Tapa, jolla Euroopan komissio käsitteli pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat tapaamista kansainvälisen siirtolaispolitiikan kehittämiskeskuksen kanssa