Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen uudistettuun pyyntöön saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat kansainvälisen järjestön tekemää pilariarviointia