Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission tapa käsitellä rikkomuskantelua väitetystä unionin oikeuden rikkomisesta asiassa, joka liittyi Luxemburgin covid-19-tehosterokotusta koskeviin sääntöihin