Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) tapa arvioida hakijan kelpoisuutta osallistua EU-henkilöstön valintamenettelyyn, jossa haettiin teknisen tuen asiantuntijoita jäsenvaltioille