Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tapa käsitellä ulkopuolisen asiantuntijan tekemä pyyntö covid-19-rajoituksista johtuvasta etätyöstä