Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, joihin se oli antanut tutustua aiempien asiakirjapyyntöjen perusteella