Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeenvaihtoon, joka koski julkisten hankintojen menettelyssä väitetysti ilmenneitä sääntöjenvastaisuuksia