Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan investointipankin (EIP) tapa käsitellä Adrianmeren kaasuputken ja Trans-Anatolian kaasuputken ympäristövaikutusten arviointeja ennen hankkeiden rahoittamista