Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kysymyksiin siitä, miten se ottaa valintamenettelyissä huomioon hakijoiden ennen tutkintotodistuksen saamista hankkiman kokemuksen