Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateginen tutkimus OI/2/2021/MMO siitä, miten Euroopan komissio valvoo varojen käyttöä sellaisista EU:n rahastoista, joilla edistetään vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään