Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Tietojen kerääminen ja arviointi covid-19-kriisin aikana Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa

How the European Centre for Disease Prevention and Control gathered and assessed information during the COVID-19 crisis