Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Väitetty eturistiriita komission tieteellisen neuvonannon mekanismin työssä seurauksena kutsuttuja asiantuntijoita koskevien sidonnaisuusselvitysten riittämättömistä toimintaperiaatteista

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.