Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Komisjoni poolne rikkumisalase kaebuse (mis esitati Itaalia vastu EU Pilot menetluses seoses rassilise võrdsuse direktiivi ja romade eluasemetingimustega) käsitlemine

Euroopa Komisjoni poolne rikkumisalase kaebuse (mis esitati Itaalia vastu EU Pilot menetluses seoses rassilise võrdsuse direktiivi ja romade eluasemetingimustega) käsitlemine.