Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Komisjoni suutmatus teavitada kaebuse esitajat Saksamaa vastu esitatud rikkumiskaebuse menetlemise hetkeseisust