Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ja selle suutmatus vastata kaebusele keeleassistentide valikumenetluse tehniliste probleemide kohta (EPSO/AST data protection/152/22)