Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kordustaotlusele, mis olid seotud üldsuse juurdepääsuga rahvusvahelise organisatsiooni korraldatud sambapõhise hindamise dokumentidele