Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) hindas kandidaadi sobivust osaleda liikmesriikide tehnilise toe valdkonna ELi töötajate valikumenetluses