Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) menetles taotlust anda üldsusele juurdepääs dokumentidele, mis ta avalikustas pärast varasemaid dokumentidele juurdepääsu taotlusi