Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas Euroopa Komisjon korraldas äriühingute kestliku üldjuhtimise algatuse avaliku konsultatsiooni