Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisjon ja kaebuse esitaja teavitamata jätmine rikkumiskaebuse CHAP(2017)01280 seisust (Austria seadus õppetoetuste kohta)