Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kuidas Euroopa Investeerimispank (EIP) kaalus enne projektide rahastamist Aadria mere torujuhtme ja Aadria mere torujuhtme keskkonnamõju hinnanguid