Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata küsimustele seoses sellega, kuidas komisjon arvestab valikumenetlustes kandidaatide kogemust, mis omandati enne diplomi saamist