Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateegiline uurimine OI/2/2021/MMO, kuidas Euroopa Komisjon teeb järelevalvet ELi vahendite üle, mida kasutatakse puuetega inimeste ja eakate iseseisva elu edendamiseks