Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Komisjoni otsus sõlmida leping ettevõtjaga BlackRock Investment Management, et viia läbi uuring keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiseesmärkide integreerimise kohta ELi panganduseeskirjadesse

The European Commission's decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules.