Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Väidetav huvide konflikt komisjoni teadusnõustamise mehhanismi tegevuses kutsutud ekspertide huvide deklaratsioone käsitleva ebapiisava poliitika tõttu

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.