Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa välisteenistuse keeldumine anda täielik avalik juurdepääs Global Tech Paneli koosolekute kirjalikele dokumentidele

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.