Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

La negativa del Servicio Europeo de Acción Exterior a conceder pleno acceso público a los registros escritos de las reuniones del Grupo Mundial de Tecnología

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.