Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

How the European Commission deals with research and development information related to active substances in pesticides that it approves

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.