Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

The Commission’s alleged failure to deal in a timely manner with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.