Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει γνωστοποίηση παραλαβής καταγγελίας επί παραβάσει κατά της Γερμανίας (Natura 2000)