Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αλληλογραφία σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες σε διαδικασία σύνοψης δημόσιας σύμβασης